СПІВУЧО — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
співучо 46