СОЛОНИНА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
солонина 109
Словозміни
солонини 175
солонину 78
солониною 57
солонині 4
солонино 0
Підсумки
Сума 423