СНУВАТИСЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
снуватися 11
Словозміни
снувалися 170
снується 130
снуються 109
снувались 62
снувався 56
снувалася 53
снувалося 31
снувалась 28
снувалось 9
снуватись 7
снувавсь 3
снуватиметься 1
снуватимуться 0
Підсумки
Сума 670