СЛЬОТА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
сльота 180
Словозміни
сльоту 96
сльоти 72
сльотою 25
сльоті 22
сльото 0
Підсумки
Сума 395