СИТЬ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
сить 272
Словозміни
ситі 570
сите 129
ситтю 1
Підсумки
Сума 972