СВІТСЬКИЙ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
світський 452
Словозміни
світських 1180
світські 867
світської 790
світського 668
світське 502
світська 495
світську 377
світським 327
світською 267
світському 234
світськими 195
світській 172
світськім 3
Підсумки
Сума 6529