ПІВРОТИ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
півроти 4
Словозміни
піврота 3
півротами 1
півротою 1
півроту 1
півроті 0
півротам 0
піврото 0
піврот 0
півротах 0
Підсумки
Сума 10