ПРИВНЕСЕННЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
привнесення 52
Словозміни
привнесенням 6
привнесенні 4
привнесенню 2
Підсумки
Сума 64