ПОРТА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
порта 487
Словозміни
порту 8404
порти 2525
портою 174
порто 154
порті 135
Підсумки
Сума 11879