ПОПРИЧІПЛЯТИСЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
попричіплятися 0
Словозміни
попричіплялись 2
попричіплялися 1
попричіпляймося 0
попричіплялася 0
попричіплялося 0
попричіпляємось 0
попричіпляєтеся 0
попричіплявсь 0
попричіпляйтесь 0
попричіплятись 0
попричіпляємося 0
попричіпляється 0
попричіплявся 0
попричіпляйтеся 0
попричіпляємся 0
попричіпляймось 0
попричіплялась 0
попричіплялось 0
попричіпляються 0
попричіпляєтесь 0
Підсумки
Сума 3