ПОГОДА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
погода 23531
Словозміни
погоди 2640
погоду 2410
погодою 380
погоді 250
погодо 0
Підсумки
Сума 29211