ПОВИНИЩУВАТИ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
повинищувати 2
Словозміни
повинищували 2
повинищував 1
повинищую 1
повинищувало 0
повинищуймо 0
повинищує 0
повинищуєш 0
повинищувано 0
повинищуйте 0
повинищуєм 0
повинищувала 0
повинищуємо 0
повинищуй 0
повинищують 0
повинищуєте 0
повинищуй-но дані відсутні
Підсумки
Сума 6