ПЛОМІНЬ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
пломінь 277
Словозміни
пломенем 28
пломені 23
пломеню 10
пломеневі 0
Підсумки
Сума 338