ОХКАННЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
охкання 18
Словозміни
охканням 2
охкань 1
охканню 0
охканнях 0
охканні 0
охканнями 0
Підсумки
Сума 21