ОРАНІ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
орані 88
Словозміни
оран 134
орана 65
оране 30
орану 25
ораної 14
ораному 8
ораних 7
ораний 5
ораного 5
ораном 5
ораною 4
ораній 4
оранім 1
ораним 1
ораними 0
оранові 0
Підсумки
Сума 396