НАСМІХАННЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
насміхання 9
Словозміни
насміхань 2
насміханням 1
насміханню 0
насміханнях 0
насміханні 0
насміханнями 0
Підсумки
Сума 12