МОЛОТЬБА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
молотьба 36
Словозміни
молотьби 36
молотьбу 18
молотьбі 10
молотьбою 0
молотьбо 0
Підсумки
Сума 100