МЕННЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
мення 13
Словозміни
менні 360
мень 88
менню 2
меннями 0
меннях 0
менням 0
Підсумки
Сума 463