ЛЮБОВ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
любов 27578
Словозміни
любові 11588
любов'ю 2940
любове 171
любови дані відсутні
Підсумки
Сума 42277