ЛЮБИМОГО — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
любимого 66
Словозміни
любима 72
любимий 55
любимої 33
любиме 27
любимі 24
любимим 23
любиму 19
любимих 17
любимому 16
любимою 14
любимій 11
любимими 2
любимім 1
Підсумки
Сума 380