КВАШЕНИНА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
квашенина 5
Словозміни
квашениною 4
квашенини 3
квашенину 1
квашенино 0
квашенині 0
Підсумки
Сума 13