ЗУСТРІЧАЮЧИ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
зустрічаючи 413