ЗАСЛІПЛЕННЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
засліплення 179
Словозміни
засліпленні 47
засліпленням 14
засліпленню 7
Підсумки
Сума 247