ЗАМИЛУВАТИСЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
замилуватися 27
Словозміни
замилувався 209
замилувалася 43
замилувалися 24
замилувалась 22
замилуєшся 12
замилуватись 10
замилувались 7
замилується 6
замилувавсь 3
замилуюсь 1
замилувалось 1
замилувалося 1
замилуєтесь 1
замилуйсь 0
замилуємося 0
замилуйся 0
замилуюся 0
замилуємся 0
замилуймось 0
замилуйтесь 0
замилуються 0
замилуймося 0
замилуйтеся 0
замилуємось 0
замилуєтеся 0
Підсумки
Сума 367