ЗАЛЯЛЬКОВУВАТИСЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
заляльковуватися 0
Словозміни
заляльковуються 87
заляльковується 53
заляльковувалося 1
заляльковувався 1
заляльковувалася 0
заляльковувавсь 0
заляльковувались 0
заляльковуватиметься 0
заляльковувалися 0
заляльковуватимуться 0
заляльковувалась 0
заляльковувалось 0
заляльковуватись 0
Підсумки
Сума 142