ЗАВБАЧАННЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
завбачання 1
Словозміни
завбачанням 0
завбачанні 0
завбачанню 0
Підсумки
Сума 1