ГОРОХВИННЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
горохвиння 3
Словозміни
горохвинням 2
горохвинню 0
горохвинні 0
Підсумки
Сума 5