ВІДОМА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
відома 17212
Словозміни
відомий 37280
відомі 21510
відомих 11233
відомого 8891
відомим 6703
відоме 5456
відомими 3096
відомої 2587
відомою 2287
відому 1752
відомому 1414
відомій 753
відомім 3
Підсумки
Сума 120177