ВІДГУК — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
відгук 1144
Словозміни
відгуки 2912
відгуків 1315
відгуку 416
відгуками 181
відгуком 122
відгуках 44
відгукам 9
відгукові 1
Підсумки
Сума 6144