ВОЛ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
вол 370
Словозміни
волі 21150
вола 786
волами 520
воло 382
волом 162
волах 126
волам 56
волу 28
Підсумки
Сума 23580