ВАПНЯРНЕ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
вапнярне 0
Словозміни
вапнярні 2
вапнярний 1
вапнярного 0
вапнярну 0
вапнярним 0
вапнярному 0
вапнярна 0
вапнярними 0
вапнярною 0
вапнярній 0
вапнярних 0
вапнярної 0
вапнярнім 0
вапнярень дані відсутні
вапнярню дані відсутні
вапнярнях дані відсутні
вапнярнею дані відсутні
вапнярнями дані відсутні
вапнярня дані відсутні
вапнярням дані відсутні
Підсумки
Сума 3