ВАН — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
ван 20275
Словозміни
вані 196
вана 171
вану 32
ваном 30
ване 9
ванові 1
Підсумки
Сума 20714