БУДУЧИНА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
будучина 24
Словозміни
будучину 54
будучини 37
будучині 24
будучиною 5
будучино 0
Підсумки
Сума 144