БОРОТЬБА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
боротьба 14852
Словозміни
боротьби 30816
боротьбі 11236
боротьбу 10054
боротьбою 2613
боротьбо 0
Підсумки
Сума 69571