АРНІСТЬ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
арність 13
Словозміни
арності 29
арністю 13
арносте 0
арности дані відсутні
Підсумки
Сума 55