АПОМОРФНІСТЬ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
апоморфність 0
Словозміни
апоморфністю 0
апоморфносте 0
апоморфності 0
апоморфности дані відсутні
Підсумки
Сума 0