СІРОШ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
сірош 7
Словозміни
сірошах 0
сірошу 0
сіроша 0
сіроше 0
сіроші 0
сірошам 0
сірошеві 0
сірошів 0
сірошами 0
сірошем 0
Підсумки
Сума 7