РОСІЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
росія 23944
Словозміни
росії 57533
росією 4938
росію 3131
росіє 13
Підсумки
Сума 89559