ПРА — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
пра 238
Словозміни
про 846252
при 306332
прі 394
пру 53
прою 0
Підсумки
Сума 1153269