МОРЕЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
морея 84
Словозміни
мореї 119
морею 38
мореєю 6
мореє 0
Підсумки
Сума 247