АЕТОС — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
аетос 3
Словозміни
аетосом 0
аетоса 0
аетосу 0
аетосе 0
аетосі 0
аетосові 0
Підсумки
Сума 3