АБЕЗЬ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
абезь 45
Словозміни
абезі 7
абезе 0
абеззю 0
Підсумки
Сума 52