Я — ФРАЗЕОЛОГІЯ

від а до я (до зет).

Від початку до кінця; все. Приклади
 • Учень прочитав книжку від а до я (З газети)

не я бу́ду.

Уживається для вираження рішучого наміру та запевнення зробити що-небудь. Приклади
 • — Кляті кури не несуться. Гніздо порожнє й порожнє. Чи, мо' [може], тхір який унадився? — Ну нічого,— заспокоїв її дідусь,— не я буду, а вистежу того тхора (З газети)
 • Такий звичай по смаку мені! І вже хіба не я буду, щоб я не доказав такого ж (П. Куліш)
 • Борошенця, не я буду, Як у тиждень не добуду (І. Манжура)

ПЛЮВА́В Я на кого--що.

Уживається для вираження нехтування ким-, чим-небудь, презирства, байдужості до когось, чогось. Приклади
 • плюва́ти я хоті́в. — Що ж, ти боїшся людського поговору,— чи що? Плювати я хотів на їх поговір!.. та й на них разом! (Панас Мирний)
 • Боявся [бригадир], видно, що тепер вона нав'язуватиметься йому, відбиватиме від жінки. — Можеш не боятись,— посилала вона в думці йому своє презирство.— Плювала я на тебе (О. Гончар)

оце (це) [й] я розумі́ю!

Уживається для вираження захоплення чим-небудь, схвалення чого-небудь, заохочення до чогось. Приклади
 • Слова, фрази.. А от ділом довести відвагу — й то не нерозсудливу відвагу, а таку, щоб давала змогу повсякчасної праці — се я розумію! (М. Коцюбинський)
 • — Молодець! Оце я розумію, оце боєць! Під хлороформом, з-під ножа подає сигнали! — казав хірург (О. Довженко)

зна́ю (зна́ємо) [я (ми)] вас (його́, тебе́, їх і т.ін.), ірон.

Уживається для вираження недовір'я, сумніву у правдивості слів чи вчинків співрозмовника. Приклади
 • — Куди розігналась? — До сестри! — Ха-ха! До сестри! Знаєм вас! Від Шляхового, мабуть, підіслана? На розвідини прийшла? (О. Гончар)
 • — Ти тільки не лови ґав. А то я тебе знаю. Перед німцями орлом був, а перед дівчиною ягням зробишся (Григорій Тютюнник)

щоб я провали́вся (скази́вся і т.ін.), фам.

Уживається як категоричне запевнення, заприсягання в чому-небудь, підтвердження чогось. Приклади
 • Сьогодні приходжу в околоток до сестри,— продовжував Рогов,— а він там. Зразу мені градусник.. Вигнав, братці, щоб я провалився!.. (О. Довженко)

я не я.

Не мати ніякого відношення до когось, чогось (про лицемірне намагання відгородитися від чогось). Приклади
 • Я не я, і хата не моя (Укр. присл.)
 • Якби ви вчились так як треба, То й мудрость [мудрість] би була своя. А то залізете на небо: І ми не ми, і я не я (Т. Шевченко)
 • Скрадливо виплюснути чорнильницю мені, мабуть, на роду написано. Хлюпну, до краплі вихлюпаю, і я не я.. Ошелешений чорнильною зливою, гордовитий задира враз кам'яніє (О. Ковінька)

Держава — це я.

Вислів «L'Estat c'est moi» приписують французькому королеві Людовіку XIV (1638—1715); який нібито промовив його на засіданні парламенту в 1655 р. Проте історики заперечують його авторство, бо в протоколі засідання, який зберігався в секретному державному архіві, цих слів нема. Деякі автори приписують вислів англійській королеві Єлизаветі І (1533—1603).
Вислів характеризує людей, які переоцінюють значення своєї особи і вдаються до грубого свавілля.
Приклади
 • Тут і кружковщини настоящої нема в сих людей, а єсть тільки в кожного з них mania grandiosa (манія величі) в великій степені, іменно кожний з них думає: L'Estat c'est тоі. (Леся Українка, Лист до М. Драгоманова, 5.IV.1894 р.)

Друге я. Alter ego.

Грецький письменник III ст. н. е. Діоген Лаертський приписує цей вислів філософові-стоїку Зенону, який саме так характеризує найкращого приятеля.
Вживається на позначення найближчого друга й однодумця; інколи — втілення автора в художньому образі.
Приклади
 • Не пощадив Панч і свого alter ego Лец-Отаманова. Це була вершина несмаку і безпринципності. (Г. Костюк, У змаганні з часом)
 • Ти приходиш вечорами
  Тінню, другом, другим я,
  Наче букви телеграми
  Мова кована твоя.
  (М. Рильський, Хорей і ямб)

Я звинувачую!

Під таким заголовком (французькою мовою — «J'accuse!») французький письменник Е. Золя (1840—1902) опублікував відкритий лист на захист несправедливо обвинуваченого в державній зраді офіцера А. Дрейфуса. Лист набув широкого розголосу, і його заголовок став крилатим висловом. Приклади
 • «Ябеда» у винятково сильній, сатиричній, де комедія підноситься до верхів'їв трагедії, формі, одверто кидає своє невблаганне «accuse» на підставі страшної картини дійсного стану російського судівництва на Україні. (О. Оглоблин, Василь Капніст)

Я людина, і ніщо людське мені не чуже.

Цей вислів (латинською мовою — «Homo sum: humani nihil a me alienum puto») походить з комедії римського письменника Теренція (II ст. до н. е.) «Самобичувальник», яка була переробкою комедії грецького письменника Менандра. У Теренція фраза звучить іронічно: вживаючи її, персонаж виправдує свою схильність до поширення пліток.
У сучасній мові вислів означає: навіть найкраща людина має свої недоліки.
Приклади
 • Лицем до читача — зовсім не означає позбавитись власних розуму й смислу, а тільки не зрікатись гордої впевненості — homo sum et nihil humani a me alienum esseputo… а звідси vice versa — все, властиве мені, мусить бути не чужим і іншим — не тепер, так у четвер… (М. Могилянський, Честь)
 • Кравчині чужий офіційний оптимізм, він глибоко страждає і про це не соромиться сказати: «Не можу я співати й танцювати, не дратуй мене, не пригноблюй… Я людина!..» Він — людина, і ніщо людське йому не чуже. (Б. Буряк, Художник і життя)

Я мислю, отже, існую.

Цитата з «Основ філософії» (1644) французького мислителя Рене Декарта (1596—1650). Цитується й латинською мовою: «Cogito, ergo sum». Слово «мислю» іноді замінюється іншим дієсловом. Приклади
 • Тож, взявши харчу торбу запасную,
  до сліз жони завбачливо оглух.
  «Я їду, отже, я існую», —
  так пояснив їй, що життя — це рух.
  (Л. Костенко, Скіфська Одіссея)
 • Вчора цілий день валялась в такому стані, а сьогодні вже маюся ліпше, хоч іще не зовсім добре. Та вже, коли пишу, то живу (scribo, ergo — sum). (Леся Українка, Лист до О. Косач, 8-12.VHI.1898 p.)

плюва́ти мені́ (йому́, їм і т.ін.) на кого--що, безос.

Хто-небудь нехтує кимсь. Приклади
 • Плювати мені на тебе та на твого преосвященного. Як жила, так і житиму! — відказала вона (Панас Мирний)

як (мов, ні́би і т.ін.) на те́бе (на ме́не і т.ін.) ши́тий.

Добре припасований (про одяг, взуття). Приклади
 • — Повернись… Так… Все як на тебе шите (О. Гончар)
 • [Журавель:] Костюм як на тебе шитий (І. Микитенко)

ох (ой), [мені́] ли́хо!

Уживається для вираження хвилювання, заклопотаності, страху, відчаю, досади, здивування і т.ін. ( перев. в неприємних, небажаних ситуаціях). Приклади
 • [Юхим:] Дивись, не здумай любов закрутити! [Віктор:] Ой, лишенько моє! Почав учити (П. Автомонов)
 • [Шельменко:] Ой, лишечко! пропав я на світі! (Г. Квітка-Основ'яненко)
 • Ох, мені лишенько! — жахнулась Олександра (М. Коцюбинський)
 • ой (ох), ли́шенько (ли́шечко) [мені́ (моє́)]Ой, лишенько! — забідкалась мати (А. Головко)
 • Ох, мені лихо! — аж крикнула Оксана, оглядівшись,— куди ж я оце йду? (Г. Квітка-Основ'яненко)

уби́й (поби́й) мене́ Бог.

Уживається для вираження запевнення, заприсягання у правдивості висловленого. Приклади
 • — Ти хоч би нашого не крав, а то щоб він ягід приніс.— Чого ти? Їй-богу, принесу! Бог мене вбий, коли не принесу! (Панас Мирний)

як (рідше якби́ і т.ін.) на ме́не.

На думку, розсуд і т.ін. того, хто говорить. Приклади
 • [Аквіла:] Ет, хоч куди подайся — вмерти треба, як не тепер, то згодом. [Ремісник:] Як на мене то вже краще з годом (Леся Українка)
 • Як на мене, я оці хутори одним махом із лиця землі стер би!.. Саме по таких хуторах оті вовкулаки розводяться (А. Головко)
 • Якби на мене, я б його [весілля] справляв тільки один день — в неділю (І. Нечуй-Левицький). на мене — А на мене, — говорю, то я б із малою дитиною розмовляла (Марко Вовчок)

про ме́не.

Байдуже тому, хто говорить. Приклади
 • Про мене, хоч би її й зовсім не було! (Ю. Яновський)
 • Вона, невидна в темряві, всміхнулась, а мовила, удавано жахнувшись: — Ой, та цур вам, напосіли на матір. Та про мене, робіть, як собі знаєте (А. Головко)
 • Бери собі, синку, про мене, хоч свинку: тобі буде жінка, мені — невістка (Укр. присл.)
 • [Василь:] — Я, правду кажучи, від жіночого роду далекий. Про мене, хоч би їх зовсім не було (Панас Мирний)
Не зважає на що-небудь той, хто говорить. Приклади
 • Про мене, й топіться, й вішайтесь, а я за князя Заславського зроду-віку не піду (І. Нечуй-Левицький)

теж мені́, ірон.

Уживається для вираження іронії, скептичного ставлення до кого-, чого-небудь; оце так. Приклади
 • — Навіть на добраніч не сказав. Теж мені парубок (М. Стельмах)
 • — Задурманиш памороки горілкою, от воно вже якось легше, не думається про горе.— Теж мені радощі… (Є. Гуцало)

Даю, щоб ти дав (мені).

Цей принцип римського права був публічно проголошений у промовах О. Бісмарка в німецькому рейхстазі в 1884—1885 p.p. «Залізний канцлер» сказав: «Що міг би мені запропонувати й дати Лассаль? Він не така людина, з якою могли б бути укладені певні угоди з приводу do ut des». Політика do ut des — це політика взаємних поступок, продиктована корисливими інтересами.
У сучасній мові вживається як іронічний синонім до слова «хабар».
Приклади
 • Благородство за благородство, або, як казали мудрі, do ut des — даю, щоб і ти мені дав. (В. Близнець, Деревляни)

Нехай обмине ця чаша Мене.

Цитата з Євангелія. Слова Ісуса Христа, який молився у Гефсиманському саді напередодні страти: «Отче мій! Коли можна, нехай обмине ця чаша Мене» (Матв., 26, 39).
У переносному значенні: надія на те, що вдасться уникнути тяжких випробувань, мук фізичних і душевних.
Приклади
 • …Боротьбою за самовизначення мусила займатися національно свідома творча інтелігенція. Не минула «чаша сія» і представників «празької школи», а також — і Олену Телігу, літературна спадщина якої назавжди увійшла до фонду української літератури. (Ю. Ковалів, Олена Теліга)
 • Добре, друзі, нас не минула
  Чаша ця, і офірний дим,
  Не розсіяло, не зігнуло
  І судило зійти молодим.
  (Є. Сверстюк, Реквієм)
 • Я знав: ся чаша не мине,
  Та доля в мене
  Жорстока, вибравши мене, —
  Благословенна.
  (І. Світличний, Шевченко)

Словник фразеологізмів з походженням, тлумаченням та прикладами вживання.