ТІКАТИ — ФРАЗЕОЛОГІЯ

по́ли (полу́) вріж та тіка́й.

Швидше залишай, покидай (про місце, територію і т.ін.). Приклади
 • поли́ врі́зати (рі́зати┌112888) та тіка́ти. Христя від його поли ріже та тікає, а він, як реп'ях той, учепився (Панас Мирний)
 • [Дудар:] Це така казка, що полу вріж та тікай (Л. Смілянський)
 • — Я дуже співчуваю панові… Звичайно, з наших проклятих місць поли вріж та тікай (М. Старицький)
Беззастережно, за будь-яких обставин поривай стосунки з ким-небудь лихим, недобрим або уникай їх. Приклади
 • [Грицько:] Годі, Химко, не плач. Знай, що тут, у цьому лихому місці твоя згуба засіла. Тікай мерщій від неї! Поли вріж та тікай (Панас Мирний)
 • — А хто вас знає, Ви усі до вінця такі гарні та тихі, хоч у вухо бгай, а після вінця зараз закрутять веремія, хоч поли вріж та тікай! (І. Нечуй-Левицький)
 • Од ледачого поли вріж та тікай (Укр. присл.)

душа́ виліта́є (відліта́є, тіка́є і т.ін.) / ви́летіла (відлеті́ла, втекла́ і т.ін.) з ті́ла чия і без додатка.

Хто-небудь помирає, гине. Приклади
 • добра́ душа́ відлеті́ла в не́бо чия. Почувши близьку смерть, [Балабан] тихо промовив: — Здається мені, пани-браття, помираю славною смертю.. Відлетіла в небо добра Балабанова душа (О. Довженко)
 • душа́ ма́ло не втекла́ з ті́ла. Правда, дав [Маланці] панич Льольо два злоти, та один бабі Мар'яні оддала, бо як схопила колька, то мало душа не втекла з тіла (М. Коцюбинський)
 • Всяк думав, що зробила ця безздоровна. . дівчина людям, що вони збираються її катувати, її, котрій не достає злегка похлинутися.., щоб душа вилетіла з тіла (Панас Мирний)
 • Вслід [Низ] стрілу пускає І просто Тагові в висок; Душа із тіла вилітає, На жовтий пада труп пісок (І. Котляревський)
Хто-небудь помер. Приклади
 • душа́ поки́нула кого. Увійшов Дорофтей і став коло порога.— Що, покинула душа вашого Микиту! — Ой, покинула! (Казки Буковини)

хоч з (із) ха́ти тіка́й.

Немає сили витримувати, терпіти що-небудь. Приклади
 • [Христя:] Батько об поли руками б'ються та бідкаються, мати плачуть, а дітвора дрібна як підніме реви та галас! І-і, лихо, хоч з хати тікай (М. Кропивницький)
 • — Така в мене нечисть завелася на горищі, спати не дає, жити заважає, змучила мене, запаморочила, хоч із хати тікай (Григорій Тютюнник)
 • хоч тіка́й на край сві́ту. — Ох! Доленько моя! А мій?! Як оце вип'є, то й не приведи Господи… хоч тікай на край світу (М. Коцюбинський)

душа́ в п'я́ти (п'я́тки) тіка́є (опуска́ється, хова́ється і т.ін.) / втекла́ (пішла́, вско́чила і т.ін.) чия, у кого і без додатка.

Хто-небудь раптово відчуває сильний переляк; комусь стає страшно. Приклади
 • — Мій татусь — буркотун, а насправді добряк!.. Ось як! А в тебе, певно, вже й душа в п'ятках (Ю. Збанацький)
 • душа́ загляда́є в п'я́тки. — Хто себе почуває кволим, у кого душа часто заглядає у п'ятки — той може відійти убік (Д. Бедзик)
 • Тарган глянув на дебелого солдата, на його пудові кулаки, і його душа вскочила в п'яти (С. Добровольський)
 • душа́ аж (вже й) в п'я́тах (у п'я́тках). Як замахнеться було мати [книжкою], так у мене душа аж у п'ятах (Остап Вишня)
 • Не один Микола перелякався. Фредова душа теж пішла в п'ятки (Ю. Збанацький)
 • У лисиці душа в п'ятки виступала, а йти [до лева] треба було (Українські народні казки)
 • На кожній вибоїні, коли віз бувало перехиляється… вся душа тікає в п'яти і він часом аж спітніє зі страху (В. Гжицький)

земля́ тіка́є з-під ніг у кого і без додатка.

Хтось втрачає свої позиції, зазнає краху в чому-небудь. Приклади
 • Міцно стояв на землі Степан Куреня, і раптом — земля тікає з під ніг! Караул, рятуйте, кревне однімають, рубають під корінь (В. Дрозд)
Хто-небудь втрачає рівновагу, падає. Приклади
 • Земля тікала з-під ніг, і Хмельницький упав горілиць, уп'явшись в чорні сволоки з стелі… розплющеними очима (Н. Рибак)