ПРОХОДИТИ — ФРАЗЕОЛОГІЯ

пройти́ / прохо́дити шко́лу [життя́].

Набути досвіду, змужніти, загартуватися в чомусь. Приклади
 • Десятки українських літераторів добру школу життя проходили на будівництві Дніпрогесу, де кожен працював не місяць, не два, влітку і взимку (З газети)

пройти́ (перейти́) / прохо́дити (перехо́дити) че́рез ру́ки чиї, кого.

Опинитися на певний час у кого-небудь, піддаватися чиємусь втручанню, дії і т.ін. Приклади
 • Через руки словникарів проходить великий фактичний матеріал.
 • Виявилось, які порядки заведено в земстві, скільки перейшло через Колісникові руки грошей (Панас Мирний)
 • Через руки Марка Вовчка пройшла не одна кореспонденція, надіслана за кордон Герцену для опублікування в Колоколе (З газети)

пройти́ / прохо́дити пе́ред очи́ма (зо́ром).

Зримо поставати в уяві, детально уявлятися (про образи, пережиті події і т.ін.). Приклади
 • Йому пригадалися давні літа.. Перед очима пройшло власне життя — в огні, в тривогах,.. в нестатках (І. Микитенко)

прохо́дити черво́ною ни́ткою (стрі́чкою), книжн.

Бути основним, провідним у чому-небудь, наскрізь пронизувати щось. Приклади
 • Червоною ниткою на засіданні проходила думка: достаток на прилавках,.. якісне і швидке побутове обслуговування — питання політичне (З газети)
 • Червоною ниткою через усю книгу проходить заклик до збереження нашої планети від екологічної кризи (З журналу)
 • Тема Батьківщини червоною стрічкою проходить крізь усі твори [художньої виставки] (З газети)

[аж] моро́з іде́ (прохо́дить, пробіга́є і т.ін.) / пішо́в (пройшо́в, пробі́г і т.ін.) по́за шкі́рою (по́за спи́ною, по спи́ні і т.ін.) кому, у кого, від чого і без додатка.

Комусь стає дуже неприємно, моторошно, страшно і т.ін. Приклади
 • аж холодо́к пройшо́в по́за спи́ною. Він подивився на мене важким поглядом, од якого аж холодок пройшов мені поза спиною (П. Панч)
 • хо́лод пробі́г по спи́ні. Якийсь неприємний холод пробіг по спині, — у голову закралась підозра.— Куди ви мене завели? — спитав інженер (В. Гжицький)
 • — Я хоч і не страхополох, але й у мене морозець поза шкірою пробіг, коли вибухнула вода (О. Донченко)
 • моро́зе́ць пробі́г по спи́ні (по́за шкі́рою). Він стріляв по таких машинах в повітрі,.. не раз чув, як поряд рвалися снаряди, випущені з їхніх гармат. Морозець пробіг по спині (А. Хорунжий)
 • Коли це зразу — щось загуло коло двору і стихло. Поза спиною у Петра Федоровича пробіг мороз (Панас Мирний)
 • Погляд якийсь собачий — як гляне, то аж мороз по кожі піде (С. Васильченко)
 • Посидівши трохи й не зводячи очей з Остапа, він [вовк] раптом витяг шию, подавсь наперед і так жалібно завив, що Остапові аж мороз пішов поза шкуру (М. Коцюбинський)
 • У Петра од таких речей аж мороз пішов поза шкурою (П. Куліш)
 • І знову Панько. Аж мороз пробігає поза плечима. Та що воно за напасть така — оцей Панько? Все життя він ніби невмолима кара, ніби пугало якесь стоїть над матір'ю (Ю. Збанацький)
 • Від такого сміху мороз проходив поза шкірою (М. Полторацький)
 • Оповідання й повісті Івана Франка з селянського та робітничого побуту — це ж такі, мовляв автор, образки з життя робочого люду, від яких мороз пробігає по шкірі (М. Рильський)
 • Хіба забудеш рядки Шевченка, пройняті таким гострим почуттям самоти, що аж серце стискується і мороз іде по шкірі (С. Крижанівський)
 • А тії окаяннії… хваляться такими добрими вчинками, що аж мороз іде поза спиною (П. Куліш)
 • З острахом поглядав я на неї, і мороз ішов поза шкірою (Ю. Збанацький)
Хтось відчуває озноб, здригається, тремтить від холоду, хвилювання, раптового впливу чого-небудь на органи чуття і т.ін. Приклади
 • холодо́к перебі́г по́за шкі́рою. З хвилювання в мене поза шкірою перебіг холодок (Н. Тихий)
 • Буває, сотник зненацька зловить на собі погляд, та такий, що й мороз пробіжить поза шкірою (З газети)
 • Чи то від сонячної спеки, чи від вогкості в хаті — йому пробіг мороз поза плечима (І. Франко)
 • У Христі мороз пробіг поза спиною від того реготу (Панас Мирний)
 • Передні раптом пристанули і задеревіли. А за ними всі. І гаряч облила все тіло, і мороз пройшов від голови до п'ят (Мирослав Ірчан)
 • [Назаренко:] Знаєш, Василю, коли вчора Сокіл сказав своє слово до демобілізованих, у мене аж мороз по спині пройшов (М. Зарудний)
 • — Я як подумаю, що мою Галю знівечить який пан, то аж мороз пройде поза спиною (С. Васильченко)
 • — А він як глянув на мене, так аж мороз пішов поза плечима (М. Ю. Тарновський)
 • Від того сміху [дівчат]… аж мороз поза шкурою пройшов у пана Роздобудька (О. Ільченко)
 • Роздягли братчики Кирила Тура, а в Петра аж мороз пішов поза шкурою, як побачив він білу його сорочку… в крові (П. Куліш)
 • Гнатові аж мороз пішов поза спину. А й справді стало холодніше в повітрі (М. Коцюбинський)
 • — Де вона там тепла? Аж мороз поза шкурою пішов, як черкнувся ногою! — каже Яким і якось неймовірно поглядає на воду (Панас Мирний)
 • Від цього погляду у хлопців мороз пішов поза шкірою (Ю. Збанацький)
 • Скрикнув таким диким голосом, що мені мороз пішов поза шкірою (О. Досвітній)
 • І хоч мороз проходив по спині, Сергій Коляда стримував тремтіння і стояв непорушно (І. Багмут)
 • Холодно було, і мороз йшов поза шкуру, коли вилітали перші свистячі звуки (М. Коцюбинський)
 • — Співав про князя Ігоря,— мороз ішов по спині.— Чарівна пісня (В. Шевчук)