ПАНОВЕ — ФРАЗЕОЛОГІЯ

пома́затися в пани́ (па́ном), ірон.

Вести себе так, як люди привілейованого класу, з привілейованим становищем. Приклади
 • [Микола:] Він живе тілько [тільки] тут, бач, возний — так і бундючиться, що помазався паном (І. Котляревський)
 • — Колись сільські дівчата обминали того, хто в пани помазався (Ю. Збанацький)

лі́зти в пани́, зневажл.

Ставати експлуататором. Приклади
 • — По-моєму, не лізь у пани, не висисай з народу крові (Панас Мирний)
Намагатися будь-що розбагатіти, посісти видне місце в суспільстві. Приклади
 • І про Колісника пішла по городу недобра чутка: накрав земських грошей,.. Он тепер хто посяде добро панське, хто у пани лізе (Панас Мирний)

[або́ (чи, хоч)] пан або́ (чи, хоч) пропа́в.

Ризикуючи, домогтися усього бажаного або все втратити. Приклади
 • — Візьмемо коси на плечі і в саму Таврію чи в Молдову. Там хоч пан, хоч пропав (М. Стельмах)
 • А-а, ризикну. Пан чи пропав, а підпишуся так, як того деякі альтернативники бажають (З журналу)
 • — Чи добудемо волі, чи ні, а гіршого пекла, як у нас дома, і на тому світі не зазнаємо!.. — Істинно: голий дощу боїться! Пан чи пропав, нам вибирати нема з чого, — провадив уже різко фурман (М. Старицький)
 • Било козацтво в ту війну на те, що або пан, або пропав, то не кожен писався власним прізвищем (П. Куліш)

па́ном ді́ло, заст.

Жити дуже добре. Приклади
 • — Господи, які то діти в людей!.. То золото, а не Іван. Він того й батька піддержує добре.., та й сам паном діло (А. Тесленко)
Дуже добре, розкішно, безтурботно. Приклади
 • Мірошник паном діло жив (П. Грабовський)
 • — Їхали собі тисячу кілометрів паном діло, аж тут мало не одубіла (В. Земляк)

пан над (між) пана́ми.

Незалежний ні від кого; дуже могутній або дуже нещасливий. Приклади
 • Хоч сила всім страшна твоя, Хоч пан ти,— каже,— між панами, Та хто зна, що ще буде з нами (Л. Глібов)
 • — Сядем укупі ми тут під калиною — І над панами я пан… Глянь, моя рибонько, — срібною хвилею Стелеться полем туман (М. Старицький)
 • Може, найдеться дівоче Серце, карі очі, Що заплачуть на сі думи. — Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих — І… пан над панами!.. (Т. Шевченко)

вели́кий пан; вели́ка па́ні, заст., перев. ірон.

Поважна особа, яка має великий вплив і з якою треба рахуватися. Приклади
 • — Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити! — ляснула Мотря. — Авжеж, велика пані. Покаляєш, княгине, золоті підківки, — сказала Мелашка (І. Нечуй-Левицький)
 • Дума [Василева мати], як з ратієвської дворні, так і велика пані (Панас Мирний)
 • [Микита (дає їй лушпиння):] На, викинь! [Маруся:] І сам викинеш, не великий пан (М. Кропивницький)

Невели́кий пан; невели́ка па́ні, заст., перев. ірон.

Незначна особа, яка не має впливу і з якою можна не рахуватися. Приклади
 • — Секретарка розводить руками, — немає міністра. — То ми, взавтра прийдемо. Невеликі пани. — Та хоч би й великі були… У відпустці міністр (В. Большак)
 • Черевиків таки вона не діждеться, невелика пані, — пообіцяв Мирон (М. Стельмах)

госпо́дар (пан і т.ін.) стано́вища.

Той, хто має можливість активно діяти, керувати чим-небудь і т.ін. на власний розсуд; головний у чомусь. Приклади
 • У словах великого князя звучав глум, і Заремба завагався.. .Цей поганий, тупоумний ковбан був паном становища (Юліан Опільський)
 • Він вирішив обійти німця далеко з тилу, наблизитися до нього звідти, звідки той його не очікував, і самому стати господарем становища (П. Загребельний)
 • Упоєний радістю перших перемог, він уже вірив тоді, що сам є господарем становища (О. Гончар)

сам собі́ пан (голова́, хазя́їн і т.ін.).

Незалежна, вільна у своїх діях, вчинках людина. Приклади
 • сам свій пан. Ось тут, у тім затишнім кабінеті, обставленим хоч і не багато, та по моїй уподобі, я сам свій пан (І. Франко)
 • сама́ собі́ голова́. Ніхто тепер до мене не мішайся… Я сама собі голова (Панас Мирний)
 • Сам собі хазяїн, а добра усякого, хоч скотини, хоч поля, чимало (Г. Квітка-Основ'яненко)
 • Знаходилися й товариші на втечу, і Марусяк на початках був зрадів,.. Але.., з другого боку, один — сам собі голова (Г. Хоткевич)
 • А тут я сам собі пан: схочу — до частини якоїсь пристану, чистиму картоплю, митиму машини або годуватиму коні, то й мене прогодують; а схочу — поживу в бабусі якоїсь немічної, носитиму їй воду, дрова рубатиму (Григір Тютюнник)
 • Остогидло писарювання мені, оселився дома. Голодний, обірваний, та сам собі пан!.. (А. Тесленко)

Великий Пан помер!

У грецькій міфології Пан — бог лісів, покровитель пастухів, мисливців, рибалок. Історик Плутарх розповідає, що за римського імператора Тіберія (І ст. н. е.) керманич корабля, який плив з Греції в Італію, нібито почув вигук, що лунав з берега: «Помер великий Пан!». За наказом Тіберія ця новина була обнародувана і дала привід до численних тлумачень. Християнські богослови вбачали у вигуку визнання перемоги християнства й занепаду язичництва. Таке тлумачення трапляється й у художній літературі (Ф. Рабле, «Гаргантюа і Пантагрюель»; І. Тургенєв, «Німфи»).
У переносному вживанні вислів означає смерть видатної людини, кінець епохи.
Приклади
 • Оцей самий голос донісся й до нас із малесенької Аркади Вільпре коло Парижа: «Перекажіть там на Україні, що вмер її великий Яан!» Невже ж аж тепер? (І. Франко, Йосиф-Богдан Залеський)

Словник фразеологізмів з походженням, тлумаченням та прикладами вживання.