НОВА — ФРАЗЕОЛОГІЯ

як нова́ копі́йка.

Чепурний, охайно одягнений, чистий. Приклади
 • Він був увесь як нова копійка (Л. Первомайський)
 • На радощах Семен Федорович купив собі нового костюма, зайшов до перукарні і вийшов звідти, як нова копійка (М. Зарудний)

відкрива́ти / відкри́ти [нову́] сторі́нку (е́ру) в чому.

Робити щось видатне, знаменне в чому-небудь, докорінно відмінне від попереднього ( перев. у якійсь галузі науки). Приклади
 • Комп'ютери відкрили нову еру в історії техніки (З журналу)
 • Перший міжпланетний політ радянської космічної ракети відкриває славну сторінку у вивченні космічного простору (З газети)

нове́ сло́во чого, у чому.

Передове, прогресивне в чому-небудь ( перев. в науці і техніці). Приклади
 • Це відкриття було новим словом у науці (З газети)

нови́й світ.

Америка, що була відкрита пізніше, на відміну від Старого світу — Європи, Азії, Африки. Приклади
 • У Новому світі були свої закони.

у [і́ншому, ново́му і под.] сві́тлі:

зі сл. ба́чити, здава́тися і т.ін. У певному вигляді, певним чином, з певного боку. Приклади
 • не в кра́щому сві́тлі. Правда, не в кращому світлі постав перед нами і автор листа.. — колишній голова сільської Ради (З газети)
 • Замислився Козаков. Може, вперше оце його власна роль на війні постала перед ним у новому світлі. Так гарно рятувати людей! (О. Гончар)
 • Все в іншому світлі здалось тоді нам: Мана розлетілась, кохання не стало (М. Вороний)
 • Зараз же він бачив їх [картини] у зовсім іншому світлі, розумів інший зміст (Григорій Тютюнник)
чого. З певних позицій; виходячи з певного погляду на кого-, що-небудь. Приклади
 • Проходять живі люди [зображені в Бориславських оповіданнях І. Франка] в світлі тонкого психологічного аналізу (М. Коцюбинський)

до нови́х (зеле́них, тре́тіх, сьо́мих) ві́ників, зі сл. пам'ята́ти і под.

Дуже довго, тривалий період. Приклади
 • — Який Сашко? — аж звився хлопець.— Сашко Глушак? От наб'ю я йому морду, щоб не ліз у чужі справи, так і ти, і він до сьомих віників не забудете (В. Собко)
 • Тож і виклич його до свого кабінету, постав перед собою, висповідай так, щоб до зелених віників пам'ятав (М. Ю. Тарновський)
 • Щось забули ви, Маркіяне Левковичу, про мене, сиротину. Мабуть, до нових віників доведеться все виглядати (Л. Гроха)
 • [Павло:] Ну, стружіть, ноги, прудчіш, — бо як доженуть, то всиплють таких, що й до нових віників згадуватиму!.. (М. Кропивницький)
 • — Та провчу ж, провчу, тітусю, так що до нових віників буде тямити (Г. Квітка-Основ'яненко)
На тривалий час; надовго. Приклади
 • Макуха запевняв, що боятися нема чого, що це свої місця, куди німчура й ноги не суне. Одного разу наскочили, так їм до третіх віників заказали сюди дорогу (Ю. Бедзик)
 • — Але ж ми, Настечко, добре йому дали — до нових віників запам'ятає! — втішає її братик (М. Стельмах)

як (мов, ні́би і т.ін.) теля́ на но́ві воро́та, зі сл. диви́тися і под.

З повним нерозумінням. Приклади
 • — Більшість, закінчивши гімназію,. .за рік-два забудуть читати по-грецьки, а на таблицю логарифмів дивитимуться, як теля на нові ворота (П. Колесник)
Здивовано, розгублено, спантеличено. Приклади
 • як коро́ва на нові́ воро́та. Бичковський витріщив на неї очі, як корова на нові ворота, і, очивидячки, вагався: чи знайома, чи не знайома? (І. Нечуй-Левицький)
 • — Думаєш, тільки ти не впізнав? — привітався він [Крук] тепло й сердечно.— Позавчора навіть рідна сестра дивилась на мене, мов теля на нові ворота (П. Козланюк)
 • Дмитро глипає то на мене, то на Маринку, як теля на нові ворота (В. Речмедін)
 • — Сказано, знімай оте лахміття! Чого дивишся, як теля на нові ворота (І. Чендей)
 • — Чого очі витріщила, як теля на нові ворота? — замахнувся гарапником Карпо (М. Стельмах)

нови́ми очи́ма, зі сл. диви́тися, чита́ти і т.ін.

Не так, як раніше; по-іншому, інакше. Приклади
 • Тичину щоразу читаєш новими очима, і в цьому власне, один із секретів довговічності усіх справді мистецьких творів (З журналу)
 • Брів [Кирило] серед жита і дивився новими очима.., як скипало молоде жито синім шумовинням колосся, як било хвилями у чорний ліс (М. Коцюбинський)

підно́сити (підніма́ти, підійма́ти і т.ін.) / піднести́ (підня́ти, підійня́ти і т.ін.) [ще на оди́н] ви́щий (нови́й і т.ін.) сту́пінь (щабе́ль) що.

Поліпшувати, удосконалювати що-небудь порівняно з попереднім станом. Приклади
 • Справжня автоматизація вносить корінний перелом у виробництво, підіймаючи його на новий, вищий ступінь (З газети)
 • Велика Вітчизняна війна з її… небувалим масовим героїзмом, дорогою ціною здобутою, але ж такою всесвітньозначимою Перемогою піднесла на вищий щабель рівень історичного самоусвідомлення радянського народу і людини (З журналу)

сказа́ти нове́ сло́во в чому.

Зробити яке-небудь відкриття або домогтися значних досягнень у певній галузі науки, техніки, культури. Приклади
 • Симиренко сказав нове слово в розробці ефективних агротехнічних прийомів, що значно підвищило врожайність садів (З газети)

як (мов і т.ін.) бара́н на но́ві́ воро́та, зі сл. диви́тися і под., зневажл.

Виявляючи повне нерозуміння, здивування. Приклади
 • як козе́л на нові́ воро́та. — Воли в ярмі, та й ті ревуть…— гримнув на москаля, аж той свистати перестав. Дивиться на його, як козел на нові ворота (Марко Вовчок)
 • Вночі, як ми [шевці] поснемо, встромить морду в книжку і дивиться, як баран на нові ворота (М. Чабанівський)
 • Петро мовчав, тільки втелющився в Хлипала, мов баран на нові ворота (Ю. Збанацький)

Влити нове вино в старі міхи.

Вислів з Євангелія: «Не вливають вино нове в міхи старі, бо прориваються міхи, і вино витікає, і міхи пропадають» (Матв., 9,17).
Вживається при протиставленні нового змісту і старої форми суспільних явищ, творів мистецтва, літератури.
Приклади
 • Читаючи кращі сонети М. Рильського, не скажеш: нове вино влито в старі міхи. Ні, тут і вино нове, і міхи нові. Сонет явно перейшов у нову якість. (Л. Вишеславський, Сонет пробуджується? Так!)

Нема нічого нового під сонцем.

Цитата з Біблії: «Що було колись, те буде й знов, і що діялось, те й діятиметься, і нема нічого нового під сонцем» (Екклезіаст, 1,9).
Вживається як формула крайнього скептицизму й розчарування в житті. Варіант цього вислову — «Нема нічого нового під місяцем» — походить з вірша російського письменника й історика М. Карамзіна «Соломонова мудрість з досвіду, або Вибрані думки з Екклезіаста» (1797).
Приклади
 • — Під місяцем нема нічого нового: все циклічно повторюється, — мало не закричав маленький кулішознавець. (М. Могилянський, Честь)
 • Звідки жест цей? Цей погляд, мов дим!
  Чий це сон, нерозвіяний з ночі?
  Все було… все було це… та з ким?
  «Що нового під сонцем оцим…»
  Раптом в пам'яті зблисне пророчо.
  (М. Кучеренко, Звідки жест цей?..)

Нові люди.

Цей вислів («нова людина» латиною — «homo novus») був відомий ще в Давньому Римі, де він означав раніше невідому людину, яка домоглася успіху.
У XIX ст. вислів набув поширення після появи роману М» Чернишевського «Що робити?», який має підзаголовок «З оповідей про нових людей». У цьому творі «нові люди» прагнуть побудувати стосунки між людьми на новій, більш справедливій основі.
Приклади
 • В російській літературі саме напередодні виступу Нечуя-Левицького питання про «нових людей» було найактуальнішим. В 1873 році у львівській «Правді» був надрукований уривок Нечуя-Левицького «Новий чоловік», що являв собою частину його роману «Хмари». (О. Білецький, Іван Семенович Левицький /Нечуй/)

Словник фразеологізмів з походженням, тлумаченням та прикладами вживання.