НАРІЖНИЙ КАМІНЬ — ФРАЗЕОЛОГІЯ

нарі́жний ка́мінь чого, книжн.

Основа, найсуттєва частина чого-небудь. Приклади
  • Наріжним каменем дослідження сільськогосподарської науки є комплексна розробка шляхів підвищення родючості земель (З журналу)
  • Постановка спектаклю Любов Ярова К. Треньова стала наріжним каменем нової системи роботи [в Широківському будинку культури]. Вистава по-справжньому захопила глядача вдалою режисерською трактовкою (З журналу)

Наріжний камінь.

Вислів походить з Біблії (Книга пророка Ісайї, 28, 16). Інколи цитується старослов'янською мовою, як, наприклад, в епіграфі до поеми Т. Шевченка «Єретик»: «Камень, его же небрегоша зиждущии, сей бысть в главу угла; от Господа бысть сей, и єсть дивен во очесех наших».
У наш час вислів має значення: основа, головна ідея.
Приклади
  • Великодержавна імперська традиція росіян була й лишилася тим наріжним каменем, об який спотикалися і найбільші російські демократи і революціонери. (П. Голубенко, Україна і Росія)
  • На інтермедіях ще раз буквально справдилось прислів'я про камінь, «его же не брегоша зиждущії»: для авторів величних трагедокомедій інтермедії були тільки пустенькими жартами, не вартими великої уваги. (С. Єфремов, Історія українського письменства)
Словник фразеологізмів з походженням, тлумаченням та прикладами вживання