МАЙНУТИ — ФРАЗЕОЛОГІЯ

майну́ти ду́мкою куди.

Подумати про що-небудь, уявити себе десь. Приклади
 • Потім [Косинський] думкою майнув на вал фортеці, згадався посланець у ворожий табір (Іван Ле)

вирина́ти (встава́ти, сплива́ти) / ви́ринути (вста́ти, спливти́, сплисти́, майну́ти і т.ін.) в па́м'яті чиїй, кого і без додатка.

Несподівано, мимоволі пригадуватися. Приклади
 • Майнули в пам'яті Леонідові трагічні картини херсонського відступу минулого літа (О. Гончар)
 • В пам'яті знову сплили Ґандзючисі докірливі Василеві слова (Г. Косинка)
 • Ось і зараз спливло все в пам'яті; і він перегортав свою власну ненаписану книгу життя (І. Цюпа)
 • В його пам'яті виринув давно вже забутий епізод, бачений ним колись на одному з вокзалів півдня (Григорій Тютюнник)
 • Але й у роботі тепер уже від спогадів не втече — встають та й встають у пам'яті цілі картини з недавнього минулого (А. Головко)
 • Виринало в пам'яті напівзабуте, про що чув од мами або од баби своєї (М. Коцюбинський)

хвосто́м війну́ти (майну́ти).

Швидко вийти, зникнути куди-небудь. Приклади
 • Хвостом війнула [Зіна] і — з двору! Мовляв, у цеху їх [дівчат] знайду (Я. Баш.)

ду́мка майну́ла (сяйну́ла, бли́снула, пробі́гла і т.ін.) [в голові́] у кого, чиїй.

Хто-небудь раптово подумав про щось, додумався до чогось. Приклади
 • ду́мка прони́зала го́лови чиї (про всіх або багатьох). Зрозуміли. До них ішов офіцер. . Всі голови пронизала та сама думка (П. Загребельний)
 • ду́мка бли́скавкою мигну́ла в голові́. Думка про волів, про своє добро, ба й про життя власне блискавкою мигнула в голові кожного (М. Коцюбинський)
 • І раптом пекельна думка пробігла в голові Марусяка (Г. Хоткевич)
 • — Ой! Ще стеля завалиться та й мене вб'є! — блиснула в мене думка (І. Нечуй-Левицький)
 • Майнула думка повернути просто степом до Карасу (Іван Ле)

майну́ло (мелькну́ло, мигну́ло і т.ін.) в голові́ чиїй, кого, у кого, рідше кому, безос.

Хтось раптом подумав про що-небудь. Приклади
 • А чи знаєш,— мигнуло в Захаровій голові,— може, й при ротному він на свій розсуд розставляв бійців, керував обороною мосту (Іван Ле)
 • Значить, висота наша! — майнуло в голові Черниша (О. Гончар)
 • Ану ж би туда [туди] зайти,— мелькнуло Панькові в голові (Л. Мартович)