КАТІВ — ФРАЗЕОЛОГІЯ

кат ка́том; кат з каті́в, згруб.

Дуже жорстокий, немилосердний (про людину). Приклади
 • Допиту справжнього ще не було, бо комендант вечеряє! А кат з катів був! Що він виробляв з людьми! (А. Головко)
 • — Різні є люди: пан теж себе людиною вважає. А Пігловський навіть вище людей.., а сам кат катом (М. Стельмах)

до ка́та, згруб.

Дуже багато. Приклади
 • — Я їх [дрова] уже й смалю добре, а про те ще до ката в сараї (Л. Яновська)
 • [Явдоха:] Вона дівка-козир.., а худоби і грошей до ката (Г. Квітка-Основ'яненко)
 • В складку хлопці та дівчата Назнесуть курчат до ката (І. Манжура)

кат його́ (її́, їх і т.ін.) [ба́тька (го́лову)] зна́є (зна), зневажл.

Невідомо, незрозуміло. Приклади
 • — Де брусок? — Ну, мантачка… — А кат тебе знає, де ти все діваєш (Григорій Тютюнник)
 • Кат їх батька зна, над чим таким важким Дихтовні животи вони понадривали? (П. Гулак-Артемовський)
 • Почне щось снуватися в голові — снується та й снується, а на який кінець, то й кат його голову знає (С. Васильченко)

кат зна що (як, куди́ і т.ін.), зневажл.

Не те, що треба; не таке, як треба; не так, як треба; те, що викликає осуд, подив і т.ін. Приклади
 • Ану, думаю, зв'яжу я його [півня] краще, бо та Варка.. кат зна як зв'язала (Марко Вовчок)
 • Гнат не хотів, щоб кат зна що варнякали про нього. Тому вирішив усе нишком владнати [висватати Марту] (М. Стельмах)
 • — Ти кат зна що верзеш,— сказала Олеся (І. Нечуй-Левицький)

кат ма́є чого, згруб.

Немає. Приклади
 • Зітхає Дзвонар,— зима, а рукавиць кат має (М. Стельмах)
 • [Пріська:] Думають, що мати робити не хоче,.. ледача мати, прикидається недужою… Не бачать, що тут здоровля [здоров'я] того давно кат має (С. Васильченко)

кат його́ (її́) [ма́му] бери́ (забира́й) / взяв (побра́в, забра́в).

Уживається для вираження примирення, вимушеної згоди з чимось; нехай буде так, як є. Приклади
 • Теличка залишається вдома. Заберуть [німці], кат її бери, не доїться. А корову відвести на Василів кут, до далекої рідні (Григорій Тютюнник)
Уживається для вираження зневажливого ставлення до кого-, чого-небудь, незадоволення ким-, чим-небудь. Приклади
 • кат його візьме. Знають [Івана], кат його не візьме, допік він їм, майстрам, ще будучи фабзайцем (О. Гончар)
 • Хазяї, кат його маму бери,— сам не знає на кого сердиться [Левко], різко б'є віжками по конях (М. Стельмах)
лайл. Уживається для вираження досади з приводу чогось, незадоволення ким-, чим-небудь. Приклади
 • — Такий вовчисько, кат би його побрав. Жаль, що немає рушниці (Ю. Збанацький)
 • — Ага! От чого мені шкода, кат би його взяв,— піджака загубив (О. Довженко)

кат із ним (ни́ми).

Уживається для вираження примирення, вимушеної згоди з чим-небудь, невдоволення чимсь, утрати інтересу до чого-небудь; нехай буде так, як є. Приклади
 • — Діло й на тебе є. — А кат із ним, із тим ділом,— відмахнувся Дорошенко (О. Гончар)
 • Кат із ним. Що буде, те й буде (В. Кучер)
 • З кошика потроху вилітали й розбивалися яєчка, і до нього веселими очима сміялися жовтки. Ну, й кат із ними. Кузьма вже не заздрий на таку закуску (М. Стельмах)

у ка́та, згруб.

Уживається при вираженні незадоволення чим-небудь. Приклади
 • Де ти в ката забарилась з своїми лучами? (Т. Шевченко)
 • [Тиберій:] Та куди ж він у ката щез той шлях? (Кропивницький)

не взяв його́ (її́, їх і т.ін.) кат, згруб.

Уживається для вираження захоплення ким-, чим-небудь, здивування з якого-небудь приводу або незадоволення кимсь, чимсь. Приклади
 • Вона, кат її не взяв, препишна молодиця (Марко Вовчок)
 • Та й сам Гава — не взяв його кат — догадливий удався (І. Франко)